Vörurnar þínar eru í öruggum höndum.

Distica býður upp á heildarlausnir á sviði innflutnings, vörustjórnunar og dreifingar lyfja, vara fyrir heilbrigðisþjónustu og rannsóknarstofur, heilsuvara og neytendavara. Tilgangur og markmið Distica er að afhenda rétta vöru, í réttu magni, í réttu ástandi og á umsömdum tíma. 

Heart rate icon

Rétt vara

Rétt magn

Palm icon

Rétt ástand

Clock icon

Á réttum tíma

Pill box

Sérhæfð lyfjadreifing

Distica sérhæfir sig í innflutningi og dreifingu á lyfjum og heilbrigðisvörum og hefur til þess leyfi frá Lyfjastofnun. Gæðakerfi fyrirtækisins er vottað samkvæmt gæðastaðlinum ISO 9001 og það uppfyllir einnig kröfur Evrópusambandsins um góða starfshætti í lyfjadreifingu (GDP). Distica býr að rúmlega sex áratuga reynslu á þessu sviði og er með u.þ.b. 65% af allri lyfjadreifingu á Íslandi.

Heilsan er fyrir öllu

Á undanförnum árum hefur orðið vitundarvakning um heilsueflingu og mikilvægi þess að fólk tileinki sér lífsstíl sem gerir því kleift að lifa heilsusamlegu lífi við heilnæmar aðstæður. Distica dreifir margs konar heilsutengdum vörum fyrir neytendamarkaðinn og dreifir til verslana um land allt.

Innflutningur
Cart sparkle icon

Rekstrarvörur og búnaður

Distica dreifir ýmiss konar tækjum og búnaði fyrir rannsóknarstofur, sjúkrahús, tannlæknastofur og fleiri aðila. Fyrirtækið dreifir rekstrarvörum til fyrirtækja og stofnana á borð við sjúkrahús, hjúkrunarheimili, dýraspítala, tannlæknastofur o.s.frv.

Þjónustan

Umsagnir viðskiptavina

Distica hefur annast hýsingu og dreifingu á vörum Actavis til viðskiptavina til fjölda ára og hefur samstarfið gengið með ágætum. Actavis gerir miklar kröfur um gæði og uppfyllir öflugt gæðakerfi Distica allar þær kröfur sem settar hafa verið fram af fyrirtækinu, sem og síauknar kröfur lyfjaiðnaðarins almennt. Lipurð og jákvæðni einkennir framkomu starfsfólks Distica og kappkosta þau að leysa úr þeim áskorunum sem upp koma á skjótan og góðan máta.
Þórdís Ólafsdóttir - Director GGM Iceland
Það er ABEL ehf. kappsmál að bjóða viðskiptavinum sínum sem besta þjónustu og tryggja að vörur sem ABEL hefur umboð fyrir séu meðhöndlaðar á ábyrgan hátt allt frá vörumóttöku frá erlendum birgjum og til afgreiðslu til viðskiptavina um land allt. ABEL valdi Distica hf. sem samstarfsaðila í vöruhýsingu, sölu og dreifingu á vörum félagsins og hefur notið góðs af þekkingu og framúrskarandi þjónustu starfsfólks Distica um árabil. Það má ljóst vera að okkar góða samstarf við Distica hefur verið ABEL mikilvægt frá upphafi og m.a. stutt við markmið okkar hvað varðar þjónustustig sem og árangur í vexti og arðsemi.
Hjördís Sjafnar Ingimundardóttir - Framkvæmdastjóri ABEL
Ég, sem sölu- og markaðsstjóri lyfjaframleiðandans Sanofi, hef verið í viðskiptum hjá Distica hf. frá árinu 2008 og notið leiðsagnar í öllum ferlum frá innkaupum að dreifingu vörunnar. Yfirgripsmikil þekking, vinnusemi og nákvæmni einkennir starfsfólk Distica sem vinnur í nánum og góðum samskiptum þegar upp koma áskoranir. Gæðamál eru stór og mikilvægur þáttur í meðhöndlun lyfja sem lúta að ströngustu lögum og reglum. Uppfylla þarf stranga öryggisstaðla og standast þarf kröfuharða úttektaraðila erlendra markaðsleyfishafa. Þetta allt uppfyllir Distica. Það er því óhætt að segja að ég geti mælt óhikað með Distica sem dreifingaraðila.
Elín Hrönn Ólafsdóttir - Markaðsstjóri fyrir Sanofi á Íslandi
Þar sem lyf eru viðkvæm vara eru innkaup og dreifing þeirra er háð mjög ströngum reglum og gæðastöðlum. Lega landsins og stærð markaðarins gerir það að verkum að það er enn meiri áskorun en ella að sjá til þess að rétt magn birgða séu til á landinu. Starfsfólk Distica þarf því ekki einungis að vera nákvæmt og vinna eftir ströngum gæðastöðlum heldur einnig að sýna sveigjanleika og bregðast hratt við ef skyndileg þörf myndast á markaði eða aðrar áskoranir koma upp. Samvinna, jákvæðni og traust einkennir samskipti mín við Distica í þau ár sem ég hef notið þjónustu þeirra.
Ragnhildur Reynisdóttir - Markaðsstjóri Astellas hjá Vistor